در اينجا مي توانيد عکس هايي از کاميون های قدیمی بنز ببينيد...

نويسنده : سعيد

شروع فعاليت : 2 مرداد 1388

Yahoo Email : saeidkiller


عکس ها و مطالب خود در مورد کامیون های بنز قدیمی را به ایمیل من بفرستید تا به اسم خودتان نمایش داده شود.

آخرین به روز رسانی

بنز 2624 کشنده

ایجاد : 17 آذر 1389 - 5:00

بنز 1924 کمپرسی

ایجاد : 29 مرداد 1388 - 5:00

بنز 1921 LA

ایجاد : 29 مرداد 1388 - 5:00

بنز 1921 L

ایجاد : 29 مرداد 1388 - 5:00

بنز 3 بعدی کمپرسی (مایلر) و کشنده

ایجاد : 27 مرداد 1388 - 5:00

نوشته : شناخت مدل های بنز (LS, LK , LAK , ...)

ایجاد : 17 مرداد 1388 - 11:00

بنز 2628 کمپرسی (مایلر)

ایجاد : 13 مرداد 1388 - 6:00

بنز 2628 دو کابین کشنده

ایجاد : 13 مرداد 1388 - 6:00

عکس های 3 بعدی بنز 2628 دو کابین (کشنده و کمپرسی)

ایجاد : 6 مرداد 1388 - 3:00

بنز 1413 کمپرسی

ایجاد : 4 مرداد 1388 - 4:00

بنز 2624 جرثقیل

ایجاد : 4 مرداد 1388 - 3:00

بنز 2628 دو کابین کمپرسی

ایجاد : 3 مرداد 1388 - 23:00

بنز 2628 کمپرسی (مایلر)

ایجاد : 3 مرداد 1388 - 22:00


استفاده یا درج مطالب و عکس های سایت فقط با ذکر نام سایت مجاز است.